Obstrukční spánková apnoe (OSA)

Výskyt, projevy onemocnění

Onemocnění postihuje cca 10 % populace, více jsou postiženi muži. Ve středním a vyšším věku je toto onemocnění velmi časté, neoficiálně se udává, že jím trpí zhruba polovina mužů ve věku nad 50 let.

OSA se projevuje ZÁSTAVAMI DECHU (apnoemi) během spánku, které jsou ukončeny hlasitým zvukem – ZACHRÁPÁNÍM. Pokud se tato situace opakuje minimálně 5x za hodinu, jedná se o onemocnění. Čím je počet apnoí větší, tím stoupá zdravotní riziko.

Po ránu se dostavuje pocit nevyspalosti, sucha v ústech. Přes den dominuje snížená výkonnost, únava až poklimbávání v klidu i při monotonní činnosti.

U těžší OSA jedinci usínají nezřídka i během aktivní činnosti – jednání, řízení auta. S uvedenými příznaky často souvisí i zhoršená nálada.

Příčina onemocnění, důsledky

Test

Test

OSA je spojena s nadváhou a obezitou.
V jejím důsledku dochází ke zbytnění tkání v oblasti dýchacích cest, které během spánku ztrácejí přirozeně své napětí a dýchací cesty se zužují. Pokud je „tkání více“ zúžení je větší a může dojít až k úplnému uzávěru dýchacích cest na úrovni hltanu. Nastává apnoická pauza. Pokud neproudí vzduch do plic, nedochází k okysličení krve a to vede po určité době ke krátké (mikro)probouzecí reakci, spojené s hlubokým nádechem, zachrápáním a přechodným zvýšením srdeční frekvence. Po několika vteřinách pacient opět usíná, takže probouzecí reakci většinou nezaznamená. Protože se mikroprobuzení však opakují, nedochází k prohloubení spánku – je nutné k regeneraci organismu a pocitu osvěžení. Proto dominují stesky na neosvěženost, únavu a usínání. Hlavním důvodem, proč musí být OSA léčena, je však její příčinný stav krozvoji vysokého tlaku a onemocněním srdce a cév včetně cévních mozkových příhod.

Léčba

Podle počtu apnoických pauz připadá nejčastěji u lehčích případů v úvahu léčba chirurgická – zkrácení měkkého patra.

U těžších případů je suverénní metodou léčba pomocí kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách (CPAP) – pomocí přístroje a nosní masky  je v dýchacích cestách vytvářen přetlak, v jehož důsledku nedochází k jejich uzávěru. Pacient se dobře vyspí a po celý den je prost dříve udávaných příznaků. Léčba je dobře tolerována i přes mnohdy prvotní negativní reakce pacienta.

Závěrem

Z předložených faktů vyplývá nutnost léčby OSA. Prvotní příčinou bývá nejčastěji nespokojenost ložnicového partnera s hlasitým chrápáním.Socioekonomické důsledky (únava, nevýkonnost, usínání, špatná nálada) a zdravotní důsledky (kardiovaskulární riziko) předurčují onemocnění k bezodkladnému řešení, zvláště když nepatří k medicínsky nejsložitějším a nejnákladnějším a pro pacienta přináší rychlý efekt.