Nespavost

Výskyt, projevy onemocnění

S nespavostí se setkal téměř každý z nás. Chronickými problémy
trpí kolem 10 – 15 % populace, poslední dobou toto číslo spíše
narůstá. Insomnie se projevuje neschopností usnout, přerušovaným
spánkem a časným probouzením.
V důsledku uvedených skutečností
jsou nespavci ráno nevyspalí a neodpočatía tento stav
přetrvává nebo se zhoršuje během dne. Typická je i předrážděnost,
snížený výkon. Pokud si jdou přes den lehnout, neusnou, většinou však
ospalost není dominujícím příznakem nebo se nevyskytuje vůbec.

Příčiny onemocnění, důsledky

Nespavost se může vyskytovat samostatně i být důsledkem jiného
onemocnění (sekundární nespavost). Nejčastější příčinou nespavosti je
stres, který působí buď krátkodobě nebo i po delší dobu. Často
propuká nespavost i po bezvýznamném stresu, události, kterou za jiných
okolností běžně zvládáme. To, že organismus reaguje na nepříjemnou
událost nespavostí není neobvyklé. Po jejím odeznění by se však měl
stav navrátit do normálních kolejí. Pokud k tomu nedojde, stává se
člověk nespavcem. Dochází k zafixování nesprávných spánkových
návyků, které ještě dále napomáhají dalšímu rozvoji nespavosti. Pokud
je nespavost zapříčiněna jiným onemocněním (bolest, deprese, …) je
nutno odstranit vyvolávající příčinu. U části pacientů jsou příčiny
jejich problémů kombinované

Léčba

V terapii nespavosti se uplatňuje odstranění vyvolávajících
příčin.
Toho lze dosáhnout odpovídající léčbou daného
problému. Psychické problémy, které vyvolávají nespavost jsou
odstranitelné psychoterapií (kognitivně-behaviorální terapie), která se
zaměřuje jednak na navození správných stereotypů chování, které jsou
nutné k usnutí (spánkové hygieny), jednak na potlačení myšlenek a
asociací, které zabraňují usnutí. Terapie může být kombinována ještě
pomocí medikace (nebenzodiazepinová hypnotika, antidepresiva).

Závěrem

Nespavost je závažným zdravotním i socioekonomickým problémem.
Nevyspalost negativně ovlivňuje jednak pracovní výkon a nepříjemnosti,
které následně z uvedeného vznikají (socio-ekonomické důsledky), jednak
působí na psychiku člověka a tím je dán její vliv zdravotní. Včasné
řešení stavu napomáhá ke zmírnění uvedených důsledků.

S léčbou nespavosti Vám pomohou ve Spánkové poradně

Další informace o tomto tématu naleznete v části – pořady v TV,
rozhlase.