Poradna pro poruchy spánku

Poradna pro poruchy spánku a Neurologická ambulance nabízí kompletní diagnostiku poruch spánku, jejíž hlavní součástí je pohovor s lékařem o problémech pacienta (anamnesa).
Podle jeho výsledku následuje nejčastěji celonoční vyšetření (polysomnografie) k upřesnění diagnozy a ověření tíže poruchy.

Kompletní informace naleznete na www.spankovaporadna.cz

CENY OŠETŘENÍ – pro pojištěnce
zdravotních pojišťoven VZP, OZP, VoZP, Média, ZP Škoda a ZP MV ČR

Pacienty těchto pojišťoven ošetřujeme v rámci rozsahu nasmlouvané péče.

Služby, které neproplácí smluvní pojišťovny
Limitovaná polygrafie v domácím prostředí – 0 Kč
vyšetření ve Spánkové laboratoři za dohledu laborantky 1.000,– Kč

Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
(tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři) 6.000,– Kč

Dopravně neurologické vyšetření (včetně EEG) pro řidiče z povolání
úhradu provádí řidič nebo zaměstnavatel řidiče (dle zák. č. 411/2005 Sb., § 87) 2.100,— Kč

CENY OŠETŘENÍ – pro pojištěnce
ostatních nesmluvních zdravotních pojišťoven v ČR
(netýká se VZP, OZP, VoZP, Média, ZP Škoda a ZP MV ČR) a ostatní pacienty, cizince

Ambulantní vyšetření včetně speciálních vyšetřovacích testů 1.200,– Kč

Cílené vyšetření 600,– Kč

Kontrolní vyšetření 300,– Kč

Limitovaná polygrafie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie (měření probíhá v domácím prostředí se zapůjčeným přístrojem, po zaškolení odborným personálem),
cena vyšetření 3.500,– Kč
vyšetření je možno navíc provést ve Spánkové laboratoři za dohledu laborantky 1.000,– Kč

Dopravně neurologické vyšetření (včetně EEG) pro řidiče z povolání
úhradu provádí řidič nebo zaměstnavatel řidiče (dle zák. č. 411/2005 Sb., § 87) 2.100,— Kč

EEG vyšetření včetně mapování mozkové 1.600,– Kč

Kořenový obstřik 150,– Kč

Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby 100,– Kč

Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie (tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři) 6.000,– Kč