Měření ve spánkové poradně

V případě potíží je třeba provést celonoční vyšetření ve spánkové poradně.

Celonoční vyšetření (polysomnografie)

spočívá ve sledování následujících parametrů:

  • EEG (elektroencefalogramu – elektrické aktivity mozku) – pomocí elektrod připevněných do vlasaté části hlavy
  • EMG (elektromyogramu – elektrické aktivity svalstva brady) – pomocí elektrod na bradě
  • EOG (elektrookulogramu – očních pohybů) – pomocí elektrod v okolí očnice
  • Dýchacích pohybů hrudníku a břicha – pomocí elastických pásů
  • Dýchacích zvuků – pomocí mikrofonu připevněného na krku
  • Proudu vzduchu před nosem a ústy (flow čidla)
  • Saturace kyslíku – pomocí pulsoxymetru – čidla připevněného na malíku
  • Pohybů končetin – pomocí EMG elektrod na dolních končetinách
  • EKG

Všechny uvedené parametry jsou nezbytné k přesnému stanovení jednotlivých spánkových stádií a následně typu poruchy. Používané elektrody nikterak nebrání volnému pohybu na lůžku a spánek není výrazněji rušen.

Příprava pacientky na noční měření

Příprava pacientky na noční měření

K vyšetření se pacient dostaví cca ve 21 hodin, následuje příprava k polysomnografii – nalepení a připevnění všech potřebných elektrod a čidel. Vlastní vyšetření (začátek záznamu – sledování pacienta) začíná ve 22 hodin a končí v 6 hodin, pacient spí v samostatné místnosti.

Z vedlejší místnosti je pomocí videa sledován laborantkou (video je synchronizováno se záznamem, je nutné k vyloučení některých poruch spánku, které nemohou být diagnostikovány z pouhého záznamu).

Doba trvání vyšetření je konvenční, používaná ve většině laboratoří stejně. Světlo se zhasíná po dohodě s pacientem. Na přání pacienta je možné vyšetření kdykoliv přerušit (např. kvůli toaletě).

Po vyhodnocení záznamu lékařem je při další dohodnuté schůzce sdělen výsledek vyšetření a navrhnut další terapeutický postup.