Jednorázový snímač spánkové apnoe

SleepStrip je jednorázový snímač pro screening spánkové apnoe

Spánková apnoe může být dignostikována pouze na základě celonočního spánkového vyšetření, které je ale velice nákladné. Ambulantní vyšetření, které se provádějí bez dozoru odborného personálu jsou levnější, ale často nespolehlivé.

Zde je tedy prostor pro levné screeningové zařízení, které může pomoci široké veřejnosti odhalit potenciální pacienty a současně minimalizovat provádění nákladných spánkových vyšetření.

SleepStrip je jednorázový snímač pro screening spánkové apnoe v domácím prostředí.

Provedené výzkumné studie ukazují, že výsledky SleepStripu korelují s výsledky formálního spánkového vyšetření.

Výrobek je registrován pro použití v ČR a je označen značkou shody CE.

SleepStrip lze objednat na
http://www.unimedis.cz/sleepstrip/objednavka.html