Epworthská škála spavosti

Dřímáte nebo usínáte v situacích popsaných níže (nejedná se o pocit únavy)? Tato otázka se týká Vašeho běžného života v poslední době. Jestliže jste následující situace neprožil(a), zkuste si představit, jak by Vás mohly ovlivnit.

Epworthská škála spavosti ©

Vyberte nejvhodnější odpovědi ke každé níže uvedené situaci:

© Johns MW: A new method for measuring sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991; 14: 540-545. MP 2003