Mikrospánek, únava a ospalost za volantem

Co je to mikrospánek?

Mikrospánek trvá 3 až 15 sekund. Po této době dojde k probuzení či usnutí. Pokud je mikrospánkem postižen řidič, tak při samotném probuzení může reagovat zmatečně, panicky a právě tato fáze „mikroprobuzení“ je příčinou mnoha nehod.

„Kromě nespavosti je hlavní příčinou denní únavy a mikrospánků obstrukční spánková apnoe (OSA), projevující se chrápáním a zástavami dechu během spánku. Obstrukční spánkovou apnoi trpí až 10 % populace, především muži.“  řekl MUDr. Martin Pretl, CSc., lékař Spánkové laboratoře unimedis.

Ve většině případů samotnému mikrospánku předchází opakované snížení pozornosti, zvýšená únava a ospalost, jež má individuální projevy.

Řidiči mohou mít či mají:

  • pomalejší reakce na vnější podněty – příkladem může být opožděné přepnutí dálkových světel,
  • rozmazané vidění – obraz okolí se začne slévat,
  • zhoršenou orientaci,
  • problémy se zpracováním informací,
  • pokles výkonnosti, bdělosti,
  • zvýšenou náladovost a agresivní chování.

Ospalost, únava, mikrospánek za volantem – kombinace těchto faktorů je velmi nebezpečná* Většina lidí si je velmi dobře vědoma nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu, ale neuvědomuje si, že řízení při ospalosti a únavě může mít stejně fatální důsledky. Podobně jako alkohol, ospalost a únava zpomaluje rychlost reakce, snižuje rychlost úsudku a zvyšuje riziko nehodovosti.

Na rozdíl od alkoholu v současné době neexistují testy, které by jednoznačné prokázaly ospalost, únavu či mikrospánek jako příčinu nehody. Policisté se například v ČR spoléhají na výpověď účastníka nehody. Proto je v oficiálních statistikách uváděno malé procento nehod v důsledku únavy či mikrospánku.
V roce 2007 byla “’únava označena jako přímá příčina dopravních nehod v 856 případech.“‘ Ve skutečnosti se však únava podílí i na jiných příčinách dopravních nehod, jakým je “’nevěnování se řízení vozidla 32.558 nehod“‘ za rok 2007, “’nedání přednosti v jízdě 32.179 nehod“‘ v roce 2007 a dalších.

Pokud se ale podíváme na statistiky například amerického dopravního institutu National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), dostaneme jiná čísla. V rámci zjišťování 55 % dotazovaných řidičů odpovědělo, že v průběhu minulého roku řídili, i když byli unaveni.
Pokud řidiči hodnotili celou dobu své řidičské praxe, tak 23 % řidičů za volantem usnulo, ale nehavarovalo; 3 % řidičů usnula a havarovala a u 2 % byla příčinou havárie ospalost.
Únava a ospalost při jízdě způsobuje v USA více než 100.000 havárií ročně, což má za následek 40.000 zranění a 1.550 úmrtí.

Mikrospánek, únava a ospalost jsou častou příčinnou dopravních nehod.
„Podle dostupných statistik působí lidský faktor více než polovinu nehod v provozu na silnicích“, uvádí prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. z Fakulty dopravní ČVUT.